Neurosonic kokemuksellinen tutkimus by Stressinhallintakeskus Toivo

Neurosonic kokemuksellinen tutkimus by Stressinhallintakeskus Toivo

Tämän kokemuksellisen tutkimuksen on toteuttanut Neurosonicin palveluntarjoaja sekä jälleenmyyjä Stressinhallintakeskus Toivo. Teksti on luotu suoraan tutkimuksen raporteista.

Taustaa

Stressinhallintakeskus Toivossa aloitettiin kokemuksellinen tutkimus 2020 keväällä ja tutkimuksessa ehdittiin puoliväliin, kunnes koronarajoitukset astuivat voimaan. Ennen rajoituksia ehdittiin saada 17 asiakasta ja kahta matalataajuushoitoa koskevat tulokset sekä yhden pitkäkestoisen yksilötutkimuksen (10 viikkoa). Kokemuksellinen tutkimus tehtiin osana Vibrac Practioner -koulutusta: Levell 2 Vibrac-hoitaja koulutus Jyväskylän yliopisto Skille-Lehikoinen Centre for Vibroacoustic Therapy and Research Eino Roiha Foundation Jyväskylä, Finland. Lopputyön aiheena: Neurosonic matalataajuusvärähtelyhoitojen vaikuttavuus stressiperäisten oireiden vähentämisessä.

Kahden vuoden tauon jälkeen Neurosonic matalataajuusohjelmien vaikuttavuuden mittaamista jatkettiin uudistetulla mobiilipohjaisella seurantamenetelmällä: Olotila-analyysi, joka pohjautuu VNS (visual numeric scale) itsearviointiin. Tavoitteena on koota 1000 kpl Olotila-analyysejä vuoden 2023 alkuun mennessä.

238 Olotila-analyysiä on saatu pääosin maalis-toukokuun ajalta. Olotila-analyysissä kysytään kysymyksiä, joihin vastataan mobiililaitteella toimivalla itsearviointilomakkeella käyttäen numeroskaalaa 0-10. 

Olotila-analyysi

Olotila-analyysi pohjautuu itsearviointityökaluun VNS (visual numeric scale), jossa on 9 olotilaan liittyvää kysymystä ennen ja jälkeen Neurosonic matalataajuushoidon. Analyysin tarkoituksena on todentaa matalataajuushoitojen vaikuttavuutta. Itsearviointi asteikkona käytetään numeroskaalaa 0-10. Analyysissä suurempi lukuarvo kuvaa positiivisempaa tulosta ja vastaavasti pienempi lukuarvo kuvaa negatiivisempaa tulosta. Analyysi toimii mobiili- sekä PC-laitteissa ja itsearvion täyttäminen esim. matkapuhelimella kestää 2-4 minuuttia yhteensä. Analyysin täyttämisen jälkeen itseänsä arvioiva saa välittömän palautteen, kuinka hän palautui matalataajuushoidon aikana.

Väliaikaraportti: Tulokset

Ensimmäisessä raportissa keskitytään palautumisen tehokkuuteen Neurosonic matalataajuushoidon välittömän vaikutuksen osalta. Palautumisen tehokkuutta on mitattu stressitason, huolestuneisuuden ja rentoutuneisuuden muutoksen kautta.

Palautumisen tehokkuus on jaettu seuraaviin kategorioihin:
Erittäin hyvin – hyvin - melko hyvin – suhteellisen hyvin – kohtalaisesti – melko huonosti

Olotila-analyysien (238) perusteella palautumisen tehokkuus oli positiivinen tai erittäin positiivinen 98 % mittauksista. Palautuminen ei tehostunut 1 % osalta ja oli lievästä negatiivinen 1 % osalta. Palautumisen tehokkuuteen vaikuttaa olennaisesti oikea Neurosonic ohjelmavalinta ja palautumista edistävä kehonosakohtainen värähtelyvoimakkuuden säätö. Kyseiset 238 Olotila- analyysiä pitää sisällään kaikkien kahdeksan eri Neurosonic-ohjelman vaikuttavuustulokset. Olotila-analyysit on tehty pääosin omatoimisten Neurosonic -ohjelmavalintojen ja - voimakkuussäätöjen pohjalta. Vaikuttavuutta eli matalataajuushoitojen tehokkuutta esimerkiksi palautumisen edistämiseksi voidaan useimmiten parantaa asiantuntijan laatimien ohjelmasuositusten ja voimakkuussäätöohjeiden ansiosta.