Stressi ja uniongelmat, näin matalataajuushoito auttaa!

Stressin lievityksessä on ensisijaisesti kysymys elimistön tasapainon palauttamisesta. Neurosonicilla palautetaan kehon homeostaasia, jarrutetaan hälytystilassa olevia hermoratoja ja saadaan elimistö toimimaan tasapainoisemmin. Tärkeimmät vaikuttavat tekijät ovat autonomisen hermoston toiminnan tasapainottuminen ja välittäjäainetoiminnan positiiviset muutokset.

Värähtelyllä on useita vaikutuksia stressin hoidossa

Matalataajuushoidossa autonomisen hermoston toiminta tasapainottuu, jolloin välittäjäainetoiminta alkaa normalisoitua. Stressaantunut ihminen pystyy nukahtamaan helpommin ja yölliset, valvomista aiheuttavat heräämiset vähenevät tai loppuvat kokonaan. Keho rauhoittuu ja sen toimintoja korjaavat mekanismit alkavat toimimaan paremmin. Vaikutus näkyy mm. sykkeen alenemisena, sykevariaation kasvamisena, lihasten rentoutumisena, päänsärkyjen häviämisenä ja suoliston toiminnan normalisoitumisena.

Hoito ”tyhjentää pään”, rentouttaa tehokkaasti samalla kun vireystila paranee. Ahdistuneisuus, levottomuus ja jännitys lievittyvät, jolloin psyykkinen toiminta tehostuu. Tilaa jää erilaisille kokemuksille sekä luovuudelle. Menetelmä onkin koettu hyödylliseksi esimerkiksi työpisteissä, joissa Neurosonic-tuotteita on käytössä. Stressaavat tekijät eivät välttämättä muutu, mutta hoidon ansiosta niiden käsittelyyn saa lisää "kuminauhaa" eivätkä ne rasita enää samalla tavalla.

Stressistä johtuvien kipujen lievittyminen

Stressistä johtuvat selittämättömät kivut lievittyvät tai häviävät, päänsärky lievittyy ja lihakset rentoutuvat sympaattisen toiminnan vähentyessä. Värähtely saa verenkierron ja nestekierron toimimaan paremmin. Hyvinvoinnin kokemus kasvaa, mikä edistää stressin sietokykyä.

Miten stressi vaikuttaa kehossamme?

Negatiivisessa ja pitkään kestäneessä stressitilassa ihmisen elimistö ei toimi normaalilla tavalla. Stressi on aina uhka, jolloin keho asettuu ”taistele tai pakene” -tilaan. Fysiologisesti tämä tarkoittaa aivojen ja lisämunuaisen kuoren välisen HPA-akselin yliaktivoitumista. Keho tuottaa jatkuvasti liikaa kortisolia, joka on selviytymiseen liittyvä välittäjäaine. Myös adrenaliinitasot ovat liian korkealla.

Kehollinen stressi voi aiheuttaa epämääräisiä ja selittämättömiä psykofyysisiä kipuja, vatsaoireita, unettomuutta ja ahdistusta. Pitkäkestoinen stressi voi johtaa masennukseen välittäjäainemuutosten, psyykkisen paineen ja heikentyneen unen laadun myötä. Useimmiten koemme stressin psyykkisenä ilmiönä, emmekä välttämättä ajattele, että stressi on suurimmalta osin elimistössämme vaikuttava fysiologinen epätasapaino. Kehon tärkein tehtävä on elämän ylläpitäminen ja kaikki sitä uhkaava toiminta aiheuttaa meissä stressireaktioita yksilöllisellä tavalla.

Keholliseen stressiin puututtava kehollisin keinoin

Jotta kehollisesta stressistä pääsisi eroon, elimistössä olevaan epätasapainoon on vaikutettava fysiologisesti. Ajattelun avulla vaikuttaminen on paljon hitaampi prosessi, mikä johtuu aivojemme rakenteista, ensisijaisesti limbisen järjestelmän ja aivokuoren sekä aivojen etulohkojen välisistä yhteyksistä. Kun keho saadaan rauhoittumaan, ajattelun muutokset stressitekijöiden suhteen ovat huomattavasti helpompia.

KIVUN LIEVITYS

UNEN LAATU

Neurosonic_sininenaalto

Asiakkaiden kokemia muutoksia:

Epämääräiset tai selittämättömät kivut vähentyvät tai häviävät

Särky helpottuu tai katoaa

Ahdistusoireet poistuvat tai helpottavat

Tunne vatsaa kiristävästä pannasta tai jännityksestä häviää

Fyysinen puristuksen tunne vähenee tai häviää

Helpotuksen tunnetta kuvataan vapautumisena

Keho rentoutuu, jännittyneisyys lähtee pois

Aivot tuntuvat kirkkailta ja usein näköaistikin terävöityy

Työteho kasvaa

Työssäjaksaminen paranee