Verve Terapia Pori: Neurosonic on tehostanut eri terapiamenetelmien tuloksia

Verve Terapia Porin yksikössä toimii sekä fysio- että toimintaterapeutteja. Neurosonic divaani tuli meille käyttöön keväällä 2019. Sitä on käytetty runsaasti asiakastyössä, erityisesti psykofyysisen fysioterapian yhteydessä. Terapeuttimme ovat kokeneet Neurosonicin hyvänä lisätyökaluna mm. unihäiriöiden, ahdistuneisuuden ja vireystilahaasteiden parissa kamppailevien asiakkaiden terapiassa sekä kipupotilaiden hermoston säätelyongelmissa. Meillä on Neurosonic divaanilla vieraillut myös tavoitteellisesti urheilevia asiakkaita paremman palautumisen toivossa.

Kaiken kaikkiaan Neurosonic on tarjonnut uusia mahdollisuuksia ja tehostanut eri terapiamenetelmien tuloksia. Olemme saaneet myös palautetta siitä, että Neurosonic on auttanut rauhoittumaan ja keskittymään itse terapiaan, kun divaania on käytetty ennen varsinaisen terapian aloitusta. Tällaisissa tapauksissa terapiassa päästään joskus nopeammin ja syvemmin kiinni itse harjoituksiin, sillä focus on jo saatu siirtymään mielen sisältä kehoon. Kivun, kehollisten haasteiden ja erilaisten tuntemusten sanoittaminen on toki ehdottoman tärkeää, mutta toisinaan sanat ja liiallinen puhe voivat jopa hidastaa kuntoutumisen etenemistä.

Neurosonic on tuonut joillekin asiakkaille ymmärrystä siitä, että aina sanoja ei tarvitakaan, vaan viisautta ja itsensä ymmärtämistä voikin syntyä myös kehon kautta. Fysio- ja toimintaterapeuteillemme tämä on toki selvää ja työmme perustuu aina kokonaisvaltaiseen käsitykseen ihmisen terveydestä, mutta Neurosonic on auttanut myös joitakin asiakkaitamme ymmärtämään tätä kehon ja mielen yhteyttä paremmin. Joskus hoidon hyöty voi kuitenkin olla ”vain” yleinen rauhoittuminen hetkeksi, mutta senkään merkitystä ei pidä väheksyä. Neurosonic -hoidon hyötyjä voidaankin siis tarkastella monesta eri näkökulmasta ja on myös muistettava, että hoidon vaikutukset ovat aina hyvin yksilöllisiä.

Erika Lindroos
Palvelupäällikkö
Verve Terapia Oy