Neurosonic Finland Oy

Potilaiden kokemukset ovat vakuuttavia

Potilaiden kokemukset ovat vakuuttavia

Pekka Rimpiläinen kohtaa työssään työterveyshuollon erityslääkärinä paljon potilaita, joilla on vaikeita ongelmia unettomuuden, kipujen ja masennuksen vuoksi. Joillakin nämä ongelmat ovat yhtenä vyyhtenä tai yksi ongelma johtaa toiseen ja saa aikaan pahan kierteen. Potilaiden kokemukset Neurosonic-hoidosta ovat kuitenkin olleet vakuuttavia ja oireisiin on löytynyt apua.

—Kuulin Neurosonicin tuolista paikalliselta fysioterapeutilta. Olin törmännyt vähän vastaavaan menetelmään aiemmin jo -90 luvulla huippu-urheilun kautta. Tässä menetelmässä matalataajusvärähtelyä käytettiin urheilijan palautumiseen.  Tämän vuoksi uskalsin suositella Neurosonicin hoitoa omille potilaillemme. Kun hoidamme potilaita, joilla on vaikeita ongelmia unettomuuden, kipujen tai masennuksen kanssa, haluaa todella löytää ratkaisun, jolla asiakkaan tilanne parantuisi, etenkin jos kaikkea on jo kokeiltu, sanoo Pekka.

Elämänlaatua parantava vaikutus nukkumiseen ja kivunlievitykseen

Pekan mukaan potilaiden antama palaute hoidon vaikutuksista on ollut erittäin myönteistä. Sillä on merkittäviä parantavia vaikutuksia nukkumiseen ja kipujen lievittymiseen. Näiden helpottaessa myös mieliala kohenee. —Mielestäni Neurosonicin hoito-ohjelmilla on merkittäviä vaikutuksia käyttäjien elämänlaadun parantumiseen kun kivut lieventyvät tai poistuvat ja nukkuminen muuttuu normaaliksi, Pekka toteaa. Työterveyslääkärinä hän näkee myös myönteiset vaikutukset työnantajien ja yhteiskunnan kannalta. —Potilaat pääsevät takaisin töihin ja sairauspoissaolot, lääkekulut ja niiden aiheuttamat kustannukset pienenevät. Tämä on hyvä, täydentävä hoitomuoto muiden hoitojen rinnalla. Minusta tässä voittavat kaikki, sanoo Pekka.

Pekka näkee hoitomuodolle uusia käyttökohteita esimerkiksi neurologisten potilaiden hoidossa. Hänen mukaansa neurologisen puolen potilaille on hyötyä värähtelyhoidon tuomasta kehon ja lihasten rentoutumisesta ja vaikutuksista hermostoon ja verenkiertoon. —Uskallan suositella tätä hoitomuotoa ja kannustaa kollegoita kertomaan tästä omille potilailleen. Omien potilaideni kokemukset hoidon hyvistä tuloksista ovat vakuuttaneet, sanoo Pekka.

Pekka Rimpiläinen on Etelä-Savon Työterveys Oy:n työterveyshuollon erikoislääkäri.