Neurosonicin positiiviset vaikutukset Paytrailin työympäristössä

Ensikosketus Neurosoniciin:

Työntekijöiden hyvinvoinnilla on merkittävä rooli yrityksen menestyksessä. Paytrail Oy:ssä tämä tiedostetaan ja on investoitu innovatiivisiin hyvinvoinnin edistämisen keinoihin. Viimeisin lisäys on Neurosonic-divaani, joka on kerännyt kiitosta työntekijöiltä.

Tutustumisen ja valinnan taustalla positiiviset käyttökokemukset:

Neurosonic-tuotteet tulivat Paytrailille tutuiksi työntekijöiden kotikäytön kautta. Heidän positiiviset kokemuksensa saivat yrityksen päättämään laitteen hankkimisesta toimistolle.

Helppo käyttöönotto ja käyttäjäystävällisyys:

Valinta kohdistui Neurosonic-divaaniin, jota suositeltiin yritykselle käyttötarpeiden perusteella. Divaanin käyttöönotto sujui ongelmitta. Työntekijät ovat kokeneet laitteen käytön helpoksi ja monipuoliset ohjeet ovat auttaneet sopivan ohjelman valitsemisessa.

Energiaa ja rauhoittumista kiireiseen työpäivään:

Työntekijöiden raportoimat muutokset tuottavuudessa ja hyvinvoinnissa Neurosonicin käyttöönoton jälkeen ovat olleet merkittäviä. Laitteen käyttäjät ovat kertoneet sen rauhoittaneen kiireisen työpäivän keskellä, tuoneen energiaa väsymyksen hetkiin ja auttaneen myös migreeniin sekä selkävaivoihin.

Parempaa unenlaatua ja vähemmän stressiä:

Myös ennen Neurosonicin käyttöönottoa koetut ongelmat, kuten stressi ja uniongelmat, ovat lieventyneet. Työntekijät ovat kokeneet laitteen parantaneen palautumistaan, alentaneen stressitasoaan ja parantaneen unenlaatuaan.

Työntekijöiden positiivinen kastaanotto ja Kokemukset:

Työntekijät ovat ottaneet Neurosonicin innolla vastaan ja positiivinen palaute divaanin käytöstä on ollut yksimielistä. Neurosonicin säännöllinen käyttö työpäivän aikana on edistänyt työntekijöiden rentoutumista, palautumista ja virkistäytymistä.

Hyvinvointia ja tuottavuutta edistävä investointi:

Vaikka mittauksia Neurosonicin vaikutuksesta esimerkiksi sairauspoissaoloihin tai yleiseen työtyytyväisyyteen ei ole vielä tehty, Paytrailin johto uskoo sijoituksen tuottaneen positiivisia tuloksia työntekijöiden hyvinvoinnin ja tuottavuuden osalta. Hyvät käyttökokemukset ovat johtaneet Neurosonic-divaanin hankintaan myös yrityksen toiselle toimistolle.

Suosittelu ja neuvoja käyttöönottoon:

Paytrail suosittelee Neurosonic-tuotteita muillekin yrityksille, jotka haluavat parantaa työntekijöidensä hyvinvointia. Heidän mukaansa Neurosonic tuo arvokkaan hengähdyshetken vaativaan työelämään, ja erilaisista ohjelmista löytyy sopiva jokaiselle. Käyttöönotossa he korostavat huolellisuuden merkitystä, jotta laitteesta saadaan kaikki hyöty irti.

Yrityksessä uskotaan, että Neurosonicin vaikutukset olisivat vieläkin suurempia, jos sitä käytettäisiin entistä säännöllisemmin. Tämä vinkki voi olla hyödyllinen myös muille yrityksille, jotka harkitsevat Neurosonicin hankintaa.

Yhteenveto:

Neurosonic-divaani on tuonut iloa ja hyötyä Paytrailin työyhteisöön, ja sen positiiviset vaikutukset työntekijöiden hyvinvointiin ja tuottavuuteen ovat olleet selvästi nähtävissä. Sijoitus Neurosonic-tuotteisiin on ollut kannattava, ja yritys suositteleekin niitä myös muille työyhteisön hyvinvointia arvostaville yrityksille

Kuva: Nina Laurila, Head of HR