Hangon terveyskeskus käyttää Neurosonicia mielenterveysyksikössään

Hangon terveyskeskus hankki Neurosonic Professional –tuolin leasingsopimuksella kesällä 2017 lähinnä mielenterveys- ja päihdetyön yksikön sekä lasten ja nuorten vastaanoton käyttöön.

Mielenterveys- ja päihdetyön yksikössä on 1 psykologin toimi ja 1 + ½ + ½ psykiatrisen sairaanhoitajan tointa. Yksikköön kuuluu lisäksi toimintakeskus, jossa työskentelee 1 psykiatrinen sairaanhoitaja ja 1 askartelunohjaaja. Lasten ja nuorten vastaanotolla on 1 perheterapeutin toimi, 1 psykologin toimi, 1 sosiaalikuraattorin toimi ja ½ psykiatrisen sairaanhoitajan tointa. Yksiköt toimivat matalan kynnyksen periaatteella eli lähetettä ei tarvita.

Mielenterveysyksikön suurin asiakaskunta ovat masennus- ja ahdistuspotilaat. Myös erilaisiin elämänkriiseihin liittyvät ongelmat tuovat ihmisiä yksikön asiakkuuteen. Erikoissairaanhoidosta yksikköön ohjautuu potilaita erilaisten psyykkisten sairauksien tai ongelmien takia. Hangossa toimii vapaaehtoinen psyykkisen ensiavun ryhmä, joka tarjoaa apua psyykkisen trauman kokeneille. Ryhmän asiakkaille tarjotaan myös mahdollisuutta Neurosonic-rentoutuksiin.

YLEISTÄ NEUROSONICIN KÄYTÖSTÄ HANGON TERVEYSKESKUKSESSA

Tavanomaisesti tarjottavaksi on sovittu 25 minuutin rentoutusohjelmaa, mutta esim. kipupotilaat ovat kokeilleet muitakin ohjelmia yksilöllisten tarpeidensa mukaan. Potilaat käyvät Neurosonic-hoidossa 1-3 kertaa viikossa tai yksilöllisesti muuten sovitusti. Neurosonicin verkkosivujen chat-palvelu on auttanut henkilökuntaa todella nopeasti ja asiantuntevasti. Myös terveyskeskuksen fysioterapeuteille on tarjottu mahdollisuutta käyttää tuolia asiakastyössä.

TILASTOTIETOA VUODELTA 2018

Vuonna 2018 Neurosonic-tuoliin tehtiin yhteensä 933 ajanvarausta, huippukuukausi oli marraskuu, jolloin oli 149 ajanvarausta. Suurin osa ajanvarauksista oli 25 minuutin rentoutusohjelmaan.

Mielenterveysyksikön sairaanhoitajien Neurosoniciin ohjaamista potilasta suurin osa oli masennus/ahdistuspotilaita ja suurella osalla oli traumataustaa. Terveyskeskuslääkärin lähetteellä tuli muutama potilas unihäiriödiagnoosilla. Useampaa potilasta voisi myös kuvata kipupotilaaksi. Kaupungin työntekijöillä ollut mahdollisuus varata aikoja Neurosonic-hoitoihin (työhyvinvointi) ja muutamia kävikin. Psykologin ohjaamista käynneistä monella oli kipu- tai traumataustaa sekä vaikeuksia liittyen uneen tai rentoutumiseen

ASIAKASKOKEMUKSIA JA HOITOSUHTEESSA VAIKUTTAVAKSI HAVAITTUA

Enemmistö Neurosonic-asiakkaista on hakemassa apua/helpotusta ylivireystilaan; Neurosonic auttaa rauhoittamaan autonomista hermostoa, rentoutumaan oppimista.

Tuolissa oleminen tarjoaa tietoisen läsnäolon kokemuksen: kehotietoisuus, musiikki jne. mikä on suuriarvoista etenkin traumapotilaan hallinnan tunteen palauttamiseksi nykyhetkessä. Neurosonic-hoitoon tuleminen ja siinä oleminen antaa asiakkaille lähes poikkeuksetta kokemuksen oman itsensä hoitamisesta (ajan järjestäminen sitä varten, lupa pysähtyä/rauhoittua) ja sen tärkeyden kokeminen yllättää monet, jopa itkettää.

Masennuspotilaiden kohdalla ajanvaraus antaa rakennetta viikkoon ja potilaan toimiminen itsensä hyväksi kohentaa minäkuvaa ja nostaa sitä kautta mielialaa. Kiireisinä aikoina Neurosonic-ajanvaraus voi osaltaan toimia kannattelijana ennen seuraavaa vastaanottoaikaa. Potilaat ovat itsekin kysyneet neuvoja ohjelmien käyttöön Neurosonicin chat-palvelun kautta.