Iiro käytti dataa apuna palautumisen mittaamiseen -Unen palauttava aika on pidentynyt reilusti Neurosonicin käyttöönoton jälkeen

Myyntipäällikkönä työskentelevä, ruuhkavuosia elävä Iiro Koskinen tutustui Neurosoniciin ensimmäistä kertaa työnsä kautta. Saimme käyttöömme Iirolle tehdyn Firstbeat -mittausdatan ja Iiron palautteen, mikä osoittaa Neurosonicin teknologian vaikutukset Iiron hyvinvointiin erittäin selkeästi. Mittaukset on tehty aikavälillä syksy 2020 – talvi 2021. Neurosonicin moottorisänky on otettu käyttöön joulukuun lopussa 2020.

Ennen Neurosonicin aktiivista käyttöä Iiron korkealla olevat stressitasot madalsivat koko Firstbeat-mittauksen yleistulosta. Firstbeatin mukaan Iirolla oli tuolloin stressiä päivittäisellä tasolla normaaliksi luokiteltavissa määrin, mutta keho ei saanut katkaistua stressitilaa tai siirryttyä palauttavalle jaksolle kuin vasta yöllä unessa. Palautuminen alkoi unessakin varsin myöhään, sillä vaikka nukkumaanmenoaika päivittäin oli klo 22-22.30 välillä, alkoi palauttava jakso usein vasta klo 01-02.30 välillä. Sykevälivaihtelu tuona aikana oli 45ms.

Neurosonicin moottorisänky kotiutui Iiron perheeseen joulukuussa 2020 ja siitä alkaen joka ilta klo 21.30-22 Iiro käytti ohjelmana 39-minuutin rentoutusta 50% -tehoilla. Mittausdatan perusteella on kyetty näkemään, että palauttava jakso alkaa välittömästi ohjelman alkaessa tai ainakin laskee stressikäyrät nollaan. Iiro kokee, että nukahtaminen on helpottunut myös huomattavasti ja nukahtaminen tapahtuu aina joko ohjelman aikana tai välittömästi sen loputtua. Datan perusteella aiempi lyhyt palautumisaika on pidentynyt reilusti, sillä se jatkuu alettuaan aina aamuun asti – eli vuorokaudessa palauttavia tunteja on jopa 3h enemmän kuin aiemmin. Myös positiivinen reaktio on myös nähtävissä sykevälivaihtelussa, mikä on noussut 70 ms tienoille, kun se ennen Neurosonicin käyttöä oli 45ms.

Iiro nostaa palautteessaan esille myös sen, että heidän perheeseensä syntyi toinen lapsi marraskuun lopussa, mikä tarkoittaa, että jakson parantuneet tulokset (n. 20 yleispistettä 2020 vs 2021) on saavutettu huolimatta siitä, että vauva on nukkunut sängyssä heräten öisin syömään. Muutoin Iiron rutiinit noudattavat hänen mukaansa normaalia lapsiperhearkea; nukkumaan klo 22.00-23.00 välillä ja herätys klo 7.00, urheilua kolme kertaa viikossa (salibandy/padel), töitä arkisin 8-9h ja lisänä koiralenkit sekä ulkoilu lasten kanssa säiden salliessa.

Suurimpina huomioina datasta Iiro haluaa nostaa palautumisen määrän. 2020 mittauksissa ennen Neurosonicin moottorisängyn ostoa oli jokaisen mittauksen yleistulos, että kehon voimavarat ovat laskeneet lähtötasosta. Vuonna 2021 tehdyissä mittauksissa Neurosonicin avulla kehon voimavarat ovat pysyneet samalla tasolla koko mittauksen ajan, eli stressin ja palautumisen määrä on tasaantunut. Iiron kokemuksen mukaan tämä kaikki näkyy yleisesti parempana jaksamisena arjessa ja olo on aamuisin levänneempi kuin aiemmin.

Marcon saatesanat liittyen yllä esiteltyyn testijaksoon ja sen tuloksiin

Iiron palautumisen dramaattinen muutos parempaan on vain yksi sadoista todistamistamme tapauksista, mutta kuvaa erinomaisen selkeästi Neurosonic-teknologian vaikutusta hermostoon. Sykevälin nousu on ollut merkittävää vain hieman yli kuukaudessa siitä huolimatta, että perheeseen on tullut vauva, joka valvottaa öisin! Samoin unen laatu on parantunut ja se näkyy parempana vireystilana sekä jaksamisena. Tämä vaikuttaa myös koetun stressin alenemiseen arjessa. Palautumisen merkitystä ei voi korostaa liikaa ja Neurosonic yrityksenä on erikoistunut sen edistämiseen. Paremmalla palautumisella ja unen laadun paranemisella on merkittävä vaikutus vastustuskykyyn ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Sillä on positiivinen vaikutus myös kaikkeen sosiaaliseen elämään työssä ja vapaa-ajalla. Oleellista Iiron tapauksessa on myös se, että koettu palautumisen ja vireystilan paraneminen kulkee käsi kädessä Firstbeatin mittauksen kanssa. Psyykkinen kokemus omasta hyvinvoinnista on tärkeä terveyttä ylläpitävä voima.