Neurosonic Finland Oy

Markkinointitietojen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Oy Neurosonic Finland Ltd,

Saaristonkatu 1, FI-90100 Oulu, Finland

+358 45 844 8863

privacy@neurosonic.fi 

Rekisterinpitäjän nimi

Oy Neurosonic Finland Ltd

Y-tunnus: 2370999-5

Osoite: Saaristonkatu 1,

FI-90100 Oulu, Finland

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa

+358 45 844 8863

privacy@neurosonic.fi 

Rekisterin nimi

Oy Neurosonic Finland Ltd:n markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia henkilön kontaktitietoja käytetään Oy Neurosonic Finland Ltd:n myynnin edistämistarkoituksessa. Tietoja käytetään lisäksi markkinointitoimenpiteitä ja muuta tiedotusta varten. 

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista. Osa tiedoista on käyttötarkoituksesta riippuen pakollista antaa, jotta asia voidaan käsitellä tarpeenmukaisella tavalla.

• Henkilön nimi

• Henkilön yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite)

• Lisätiedot (henkilön jättämä lisätieto, kuten vapaamuotoinen viesti tai palaute)

• Muut tunnistetiedot (mm. henkilön julkinen IP-osoite)

• Seurantatiedot (sähköisten markkinointitoimenpiteiden seurantatiedot)

• Evästetiedot (lue lisää evästekäytännöstämme)

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön omalla suostumuksella annetut tiedot joko verkkopalvelussa olevilla lomakkeilla tai myynti- ja esittelytapahtumissa sekä verkkopalvelun automaattisesti keräämä verkkopalvelun analysointia ja kehittämistä tukeva aineisto.

Tietojen käsittely, luovutus ja säilytysaika

Tietoja käsitellään EU:n tai ETA:n alueella sekä niiden ulkopuolella. Tietoja ei luovuteta muiden kuin Oy Neurosonic Finland Ltd:n hyödynnettäväksi. Tietoja säilytetään niin kauan kun asiakassuhteen voidaan katsoa olevan voimassa sekä kohtuullisen ajan asiakassuhteen katkeamisen jälkeen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisissa suojatuissa ympäristöissä. 

Tarkastus- ja korjausoikeus

Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Pyyntö kohdistetaan oletuksena pyynnön lähettäjän sähköpostiosoitteeseen liitettyihin henkilötietoihin, ellei pyynnön lähettänyttä henkilöä tunnisteta jollain muulla tavalla.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse.