Neurosonic Finland Oy

Kesän 2020 arvonnat

 

Tuplaa mahdollisuutesi voittaa osallistumalla arvontaan myös Facebook-sivuillammeArvonnan palkinnot vaihtuvat kuukausittain ja riippuen myös siitä, miten osallistut.

KESÄKUUSSA (arvonta suoritetaan 30.6. ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti)

HEINÄKUUSSA (arvonta suoritetaan 31.7. ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti)

ELOKUUSSA (arvonta suoritetaan 31.8. ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti)

ARVONNAN MUUT SÄÄNNÖT

Arvonnan järjestäjä

Oy Neurosonic Finland Ltd (Saaristonkatu 1, 90100 Oulu).

Osallistumisaika

Arvontaan tulee osallistua julkaisussa määritettyyn ajankohtaan mennessä. Palkinto arvotaan julkaisussa mainittuna ajankohtana. Arvontaan voi osallistua ainoastaan yhden kerran kesän 2020 aikana (31.8. mennessä).

Ketkä voivat osallistua

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat yksityishenkilöt. Arvontaan eivät voi osallistua sen valmisteluun tai toteuttamiseen osallistuneet Oy Neurosonic Finland Ltd:n työntekijät ja heidän perheenjäsenensä. Arvontaan voi osallistua tutustumalla Neurosonicin teknologiaan joko paikan päällä liikkeissä (Oulu ja Helsinki) tai etä-esittelyn kautta. Muuna aikana vierailleet tai esittelyn käyttämättä jättäneet henkilöt eivät voi osallistua arvontaan.

Palkinto

Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan yllä mainittu palkinto. Voittajaan otetaan yhteyttä yksityisviestitse. Palkinnon voittajan tulee noutaa tai muutoin hankkia palkintonsa Oy Neurosonic Finland Ltd:n kanssa sovittuna aikana ja sovitulla tavalla. 

Muut ehdot

Tilanteessa, jossa palkintoa ei pystytä toimittamaan voittajalle, voittaja menettää oikeutensa palkintoon ja toimipaikalla on oikeus arpoa uusi voittaja tai jättää palkinto jakamatta. Toimipaikka rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevien palkintojen arvoon.

Tietojen kerääminen ja henkilötiedot

Annettuja yhteystietoja käytetään vain arvontaan liittyvään yhteydenpitoon.

Henkilötietojasi kerätään ja tallennetaan väliaikaisesti arvonnan tai kilpailun järjestämiseksi. Tietoja käytetään arvonnan tai kilpailun suorittamiseksi, yhteydenottamiseksi voittajaan sekä mahdollisen palkinnon toimittamiseksi. Kilpailun tai arvonnan järjestäjänä ja henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii Oy Neurosonic Finland Ltd. Mikäli voitat, voit erillisellä suostumuksellasi myöntää kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista nimesi ja asuinpaikkakuntasi ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa.