Neurosonic-kyselyn tulokset 2021, näin asiakkaamme vastasivat!

Neurosonic-kyselyn tulokset 2021, näin asiakkaamme vastasivat!

Oy Neurosonic Finland haluaa kerätä tietoa laitteiden käyttäjiltä/testaajilta menetelmän vaikutuksista moniin eri tilanteisiin. Olemme keränneet subjektiivisten kokemusten perusteista dataa kyselymme kautta, ja jaamme aika ajoin tuloksia vastaajamäärän muuttuessa. Kerättyä tietoa käytetään muutoin tuotekehityksen ja asiakaspalvelumme kehittämiseen. Vastaajien henkilötietoja ei kerätä eikä julkaista missään. Mikäli sinäkin haluat jättää vastauksesi kyselyymme, voit täyttää sen täällä

Tässä kuvakooste kyselyn tuloksista:

 

Eli

 • 91% vastaajista koki saaneensa apua kipuunsa vain 1 - 5 hoitokerralla
 • 81 %:n mielestä rentoutus ja palautus toimii parhaiten kipuun.
 • 31 % vastaajista kokee 41 min palauttavan parhaana ohjelmana kipuun. Seuraavina tulevat 39 min rentoutus (20%) ja 36 min palauttava (19%). Vastausten perusteella ohjelman pituudella on merkittävä rooli kivun lievityksessä. Käytetyt taajuudet kolmessa parhaiten vaikuttavassa ohjelmassa vaihtelevat 23 - 48 Hz välillä.
 • 69,5 % vastaajista on kärsinyt kroonisesta, yli 3 kk kestäneestä kivusta.
 • Kivun laji on saattanut olla hankalaa muotoa, esim. Horton, krooninen kipuoireyhtymä tai krooninen neuropaattinen kipu.
 • Kivun haitta-aste on ennen hoitoja ollut keskivaikeasta erittäin vaikeaan 95 %:lla vastaajista. Hoitojen alettua prosentti on pudonnut 79,8:aan.
 • Ennen hoitoja merkittävin subjektiivisesti arvioitu kipukokemus putosi hoitojen myötä 30 %:sta alle 11 %:iin.
 • Värähtelyllä näyttäisi olevan merkittävä vaikutus kivun lievityksen osalta, sillä yli 50 % arvioi kivun olleen poissa 1 - 7 päivää ja 9 % arvioi sen olleen poissa yli kuukauden. 15 % kertoi, että kipu oli poissa tunteja yhdellä sessiolla ja 15 % antoi palautetta, että kipu johon hoitoa sai, ei ole palannut takaisin.
 • Kivun ja unen yhteys on kyselyn mukaan hyvin selkeä. Unen laatua arvioitiin asteikolla 1-5 (1 huonoin, 5 paras). Ennen hoitoja unen laatu oli asteikolla 1 - 3 noin 82 %:lla vastaajista, kun se hoitojen myötä väheni alle 29 %:iin. Ennen hoitoa asteikolla 4 - 5 oli 18 % vastaajista ja hoitojen myötä tämä määrä nousi yli 71 %:iin. Kyselyssä ei huomioitu, johtuiko unen laadun paraneminen kivun lievenemisestä vai vaikuttiko unen laadun edistyminen kivun lievenemiseen. Joka tapauksessa löydös on erittäin merkittävä ja vahvistaa Neurosonic-teknologian laaja-alaista vaikutusta koettuun terveydentilaan.
 • Vastaajilla oli käytössä kipu-, uni- ja mielialalääkityksiä. 34 % vastaajista ei käyttänyt mitään lääkitystä oireisiinsa. Noin 44 % vastaajista pystyi vähentämään lääkitystään tai jättämään sen kokonaan pois.
 • Kysely vahvistaa näkemystä siitä, että osalla värähtelyä saavista kipu poistuu kokonaan suhteellisen lyhyellä sarjalla.
 • Vain alle 10 % vastaajista kertoi tarvinneensa 5 - 10 tai yli 10 sessiota kivun lievitykseen.
 • 65 % vastaajista omistaa laitteen ja käyttää sitä säännöllisesti elämänlaatunsa ylläpitämiseen.