On tullut hyvin esille se, miten yksilöllistä eri ohjelmien sopivuus meille kaikille on

On tullut hyvin esille se, miten yksilöllistä eri ohjelmien sopivuus meille kaikille on

Neurosonic Professional tuoli on ollut käytössä Lastenkoti Jelperissä loppuvuodesta 2019 saakka. Lastenkoti Jelperi on seitsemän paikkainen, kodinomainen lastensuojelulaitos, joka sijaitsee Harjavallassa Satakunnassa. Jelperissä työskentelee noin 10kpl pitkän kokemuksen sosiaalialalta sosiaaliohjaajia ja sosionomeja. Henkilökuntamme on osallistunut aktiivisesti Neurosonicin järjestämiin koulutuksiin matkan varrella ja koulutuksista saatua tietoa on pyritty siirtämään koko henkilökunnalle, jotta laitteen koko potentiaali saataisiin arjessa hyödynnettyä mahdollisimman hyvin.

Myös kaikilla Jelperissä asuvilla lapsilla on kertynyt kokemusta laitteen käytöstä. Kaikki lapset osallistuivat esimerkiksi viime kesänä pienimuotoiseen opinnäytetyön tutkimukseen, joka toteutettiin yhteydessä Neurosonicin ja Moodmetricic kanssa. Vertailukelpoiset tutkimustulokset saatiin lopulta neljältä lapselta, joten kovin kauaskantoisia päätelmiä näin suppeasta tutkimuksesta ei pystytä tekemään. Joka tapauksessa kolmella lapsella neljästä stressitasot laskivat tutkimusviikkojen aikana. Lasten kommentteja tutkimusviikkojen kokemuksista Neurosoniciin liittyen, joita poimittu pitkin toista tutkimusviikkoa: ”Virkeämpi olo aamuisin ja olen ollut paremmalla tuulella.”, ”Olen ollut rauhallisempi ja selkäkipu on parantunut ohjelman aikana.”, ”Joinain päivinä hoidon aikana on tullut rentoutunut olo.”

Pitkin matkaa osa lapsista on käyttänyt Neurosonicia hyvinkin säännöllisesti ja olemme työryhmänä kokeneet, että esimerkiksi ilta-aikaan otettuna rentoutusohjelmat ovat toimineet osan kohdalla rauhoittavasti. Myös erilaisten, usein vaikeidenkin tunteiden käsittely on ollut helpompaa ja aiheeseen on päästy paremmin käsiksi, jos lapsi on ensin ollut esimerkiksi Neurosonicissa ja kuunnellut omaa mielimusiikkiaan. Selkeästi eniten käyttämämme ohjelma lasten kanssa on ollut 25 minuutin rentoutus melko matalilla tehoilla. Haasteeksi on muodostunut se, että miten saamme lapset innostettua käyttämään Neurosonicia. Usein lapset ja nuoret kokevat, että jos aikuiset liikaa ehdottavat Neurosonicin käyttöä, niin sitten he eivät ainakaan sitä käytä. Olemmekin yrittäneet olla tuputtamatta Neurosonicia, vaan ennemminkin puhuneet tutkivan uteliaalla otteella laitteesta ja sen mahdollisista hyödyistä.

Työhyvinvoinnin näkökulmasta työyhteisö on saanut tietysti huikean hienon lisän Neurosonicista. Työ lastensuojelulaitoksessa on epäsäännöllistä kolmivuorotyötä ja välillä käsiteltävät asiat ovat isoja ja kuormittavia. Aamu- ja iltavuoroissa on hyödynnetty erityisesti aktivoivia ohjelmia mahdollisuuksien mukaan. Pitkien päivävuorojen lomassa myös rentoutus ohjelmat ovat olleet suosiossa. Yövuorojen jälkeen on suosittu 36 minuutin palauttavaa ohjelmaa. Työntekijöiden kokemuksina Neurosonic on tarjonnut työpäiviin kaivattuja taukoja ja piristyshetkiä. Myös yövuoroista palautumisen on koettu parantuneen. Työyhteisössä on tullut hyvin esille se, miten yksilöllistä eri ohjelmien sopivuus meille kaikille on. Jokaisen on pitänyt löytää itselleen sopivat ohjelmat. Olemmekin opetelleet lähestymään Neurosonicia ”vähemmän on enemmän” asenteella tehojen suhteen.

Yhteistyö Neurosonicin kanssa on ollut hyvää. Palvelu on ollut aina ystävällistä ja jos on tilanne, että jokin asia mietityttää niin emme arastele ottaa Neurosonicin väkeen yhteyttä. Voimme lämpimästi suositella Neurosonicia sitä harkitseville tai siitä kiinnostuneille! Kannattaa ottaa rohkeasti kokeiluun.