Vuorotyön aiheuttamat unihäiriöt ja palautumattomuus muuttavat DNAn toimintaa

Vuorotyön aiheuttamat unihäiriöt ja palautumattomuus muuttavat DNAn toimintaa

Suomalainen tutkimus selvitti, että vuorotyö ja sen aiheuttamat unihäiriöt vaikuttavat DNA-tasolla. Vuorotyötä tekevillä ja sen vuoksi unihäiriöistä kärsivillä on geenien toimintaan vaikuttavia DNA-metylaation muutoksia. Ilmiö havaittiin veren valkosolujen DNA-muutoksista, ja muutokset ovat univajeen kautta yhteydessä tulehduksellisiin sairauksiin. Vuorotyöunihäiriöstä kärsivillä rentoutuminen nukkumaan mennessä on vähäisempää, nukahtaminen kestää pidempään ja unen laatu on heikompaa kuin niillä vuorotyötä tekevillä, joilla ei ollut todettu häiriötä. Tutkimuksessa havaittiin myös, että loma-aikana lepo ja palautumisen edistyminen palauttivat DNA-toimintaan liittyviä muutoksia. Tutkijoiden mukaan riittävä lepo ja palautuminen ovat aivan oleellisessa osassa näiden muutosten ennaltaehkäisyssä.

Toisen suomalaistutkimuksen mukaan jo kolme ilta- tai yövuoroa kuussa voi johtaa jatkuvaan väsymykseen vapaa-aikana. Tämä ilmiö on havaittu joka toisella vuorotyöunihäiriöstä kärsivällä sairaalatyöntekijällä. Unihäiriöiset olivat myös uneliaampia sekä yö- että aamuvuoroissa. Lisäksi heidän unensa oli lyhyempää ja univaje suurempi ennen aamuvuoroja. Vuorotyöunihäiriöstä kärsivät myös nukkuivat vapaapäivinä vain vähän yli unentarpeensa, toisin kuin verrokkiryhmä. Tutkimuksen mukaan vuorotyöunihäiriö tunnistetaan terveydenhuollossa heikosti ja niiden ennaltaehkäisyyn kannattaisi kiinnittää huomiota enemmän. Riittävän pitkä ja laadukas palautuminen voivat helpottaa monen oireita. Suomessa noin viidennes työvoimasta tekee vuorotyötä.

Neurosonic-teknologia tuo helpotusta unihäiriöihin ja palautumisen haasteisiin

Neurosonic-värähtelyteknologia on kehitetty nopeuttamaan ja edistämään palautumishermoston toimintaa. Jo lyhyt hetki, 10 min päivässä laitteessamme edistää palautumista ja ennaltaehkäisee palautumattomuuden negatiivisia vaikutuksia. Sadat yritykset Suomessa ja mm. NHS Englannissa ovat ottaneet teknologiamme käyttöönsä. Palaute kaikilta on samanlaista; palautuminen on parempaa; sitä on enemmän vuorokaudessa ja se käynnistyy helposti ja lisäksi se on helposti todennettavissa erilaisten palautumista mittaavien teknologioiden sekä subjektiivisen tuntemuksen kautta. Unen laatu muuttuu useimmilla laadukkaammaksi ja samalla vireystila sekä keskittyminen muuttuvat paremmiksi.
Teknologiamme hyöty näkyy myös yleisen stressitason alenemisena ja tällä on suora vaikutus suorituskykyyn, motivaatioon sekä mielialaan.

Neurosonicin asiantuntijatiimin suositukset Neurosonic-ohjelmien käyttöön vuorotyötä tekeville:

  • Aktivoivat ohjelmat soveltuvat esimerkiksi yövuorolaiselle klo 20-05 välillä tai virkistyäksesi mihin aikaan tahansa.
  • Rentouttavia ohjelmia voit hyödyntää esimerkiksi kolmen yön putkessa ottamalla ensimmäisen ja toisen yön välissä pidempiä rentoutusohjelmia paremman unen takaamiseksi.
  • Palauttavia ohjelmia suosittelemme yövuorolaiselle viimeisen yövuoron jälkeen, koska se voi helpottaa palautumista normaaliin vuorokausirytmiin.