Työuupumus, HRV ja Neurosonic

Työuupumus, HRV ja Neurosonic

HRVn eli sykevälivaihtelun mittaaminen on luotettavin, ei-invasiivinen stressin mittari, joka mittaa tasapainoa parasympaattisen ja sympaattisen järjestelmän välillä. Useat Neurosonicin käyttäjät ovat kyenneet todentamaan Neurosonicin postiviisen vaikutuksen sykevälivaihteluun ja olemmekin nostaneet silloin tällöin näitä tuloksia omissa julkaisuissamme esille. Tämän blogipostauksen yhteydessä käsitellään Firstbeatin mittausdataa, jonka olemme saaneet anonyymiltä henkilöltä, 27-vuotiaalta naiselta, joka on kärsinyt työuupumuksesta jo pitkään.

Mikä Firstbeat?

Firstbeat hyvinvointianalyysi on kolmen vuorokauden mittainen mittaus, jossa analysoidaan sydämen sykettä. Analysoitaville lähetetään Firstbeatin kehittämä sykemittari, jonka toinen anturi kiinnitetään oikean solisluun alle, toinen vasempaan kylkikaareen. Firstbeatin mittarin tarkoituksena on mitata sydämen sykevälivaihtelua ja sen kautta hermoston reaktioita. 

Sydämen sähköisestä toiminnasta piirretään tulosten perusteella kuvaaja, josta nähdään kropan stressireaktiot, rasittavan sekä kevyen liikunnan määrä, palautuminen sekä sydämen sykkeen taso kolmen vuorokauden ajalta. Stressi sekä kehon vireystila näkyvät kuvaajassa punaisella (myös positiiviset viretilan vaikutukset), palautuminen vihreällä. Kuvaajan analyysin tarjoaa yleensä palveluntarjoaja, jotta näistä tuloksista voidaan tehdä selkeitä johtopäätöksiä.

Mikä HRV (sykevälivaihtelu)?

Sykevälivaihtelu eli HRV on fysiologinen ilmiö, joka kuvaa peräkkäisten sykevälien välisen ajanjakson vaihtelua millisekunnissa. Jotkut saattavat ajatella, että terve sydän sykkii tasaisesti koko ajan, mutta niin ei ole. Sen sijaan, kun tarkastellaan millisekuntia sydämenlyöntien välillä, on siellä havaittavissa jatkuvaa vaihtelua.

HRV:tä säätelee autonominen hermosto ja liikunta, hengitys, hormonaaliset reaktiot, aineenvaihduntaprosessit, palautuminen, stressi ja kognitiiviset prosessit vaikuttavat kaikki HRV:hen. Autonomisella hermostolla on kaksi puolta, parasympaattinen (lepo- ja ruoansulajärjestelmä) ja sympaattinen (taistele tai pakene -järjestelmä) ja nämä kaksi toimivat vastakkaisiin suuntiin. Kun ajattelemme HRV:tä, se saadaan ylös (mikä on hyvä asia), parasympaattisen puolen työskennellessä aktiivisesti, koska sympaattinen puoli on se, joka pudottaa HRV:tä - ja sitä emme halua.

Neurosonic ja HRV

Kertomus anonyymina pysyttelevän henkilön työuupumuksesta Firstbeat mittauksen tehneen palveluntarjoajan sanoin: X jäi sairaslomalle työuupumuksesta 2.3, jolloin oireet olivat nukahtamisen vaikeus sekä jatkuva väsymys. Nukahtamiseen ja jaksamiseen hankittiin apua, terapeuttisin ja lääkinnällisin keinoin. Noin kahden kuukauden kuluttua olotila alkoi hieman kohentua, mutta edelleen oli havaittavissa väsymystä lähes päivittäin.

Seuraavaksi X:n FirstBeat testi kahden kuukauden sairasloman jälkeen huhtikuun lopulta (kuva1.), olotila oli hieman helpottamassa, mutta kehossa edelleen jatkuva stressitila päällä. ”Vihreää” palauttavaa dataa on todella vähän.

Kuva 1.

Neurosonic patjan testaus: X:n seurantamittaus toukokuun lopulta (Kuva 2.). Olimme käyttäneet Neurosonic patjaa yhden viikon. Käytimme ensimmäisellä viikolla 10- 20 minuutin rentoutusta, iltaisin noin tuntia ennen nukkumaan menoa. Toisella viikolla Neurosonic patjan kanssa siirryimme Neurosonicin asiantuntijan ohjeiden mukaan pidempään rentoutukseen, jolloin lisäsimme tehonokosen päivään, eli 10 minuuttia päivällä ja iltaan lisäsimme vielä lisää aikaa, eli tuntia ennen nukkumista 20-39 minuuttia rentoutusta.

Kuva 2.

FirstBeat testin seurantatulokset (viikko 2, kuva 3.): Mittausjaksolla päivät pyrittiin pitämään mahdollisimman saman kaltaisena kuin ensimmäisessä mittausjaksossa, jotta tulos olisi luotettava. Mittausjaksolla itse patjalla oleminen ei vienyt palautumista ”vihreälle”, mutta suurin huomio oli yössä. Yöllä X:n palautuminen oli selvästi parempaa ja olotila aamulla virkeämpi kuin aiemmin. Toisen Neurosonic viikon jälkeen X:n yleinen vireystaso ja jaksaminen on kehittynyt ja innolla odotamme seuraavia viikkoja.

Kuva 3.

Kolmas ja viimeinen testijakso oli heinäkuun alussa. Tulokset ovat lähes samat kuin toisessa testissä. X:n olotila on parantunut hyvin ja meitä jopa hieman yllätti etteivät tulokset olleet tätä parempia. Neurosonic-ohjelmat joita käytimme olivat; päivällä 20min rentoutus ja illalla 20-40 rentoutus, ne tuntuivat X:n mielestä hyvältä ja auttoivat lepäämään hyvin! Unen saanti helpottui ja aamulla olotila oli virkeä lähes joka aamu, 6 aamua viikosta ovat nyt jo hyviä. Uupumuksen oireet ovat poistuneet ja voimavarat on tulleet takasin, X jaksaa liikkua 2-3 kertaa viikossa, syke vielä hieman nousee helposti, mutta suunta on oikea. Vakavasti mietimme että olisiko patjan hankinta omaksi seuraava askel... ehkä joskus tulevaisuudessa. 

Toistaiseksi X on jatkanut Neurosonicin käyttöä kotipaikkakunnallansa sijaitsevalla palveluntarjoajalla.

Marcon saatesanat liittyen yllä esiteltyyn testijaksoon ja sen tuloksiin

Tuloksista näkee kun päiväaikainen palautuminen ei käynnisty edes Neurosonicilla, on kyseessä pidempiaikainen stressitila. Todennäköisesti henkilön sympaattinen hermosto käy ylikierroksilla ja kortisolitasot ovat korkeat. Asiakas on kokenut hoidot miellyttävinä rentoutumisen hetkinä ja tällä on suuri vaikutus rentoutumisen opetteluun. Keho on kuitenkin käynyt jo niin pitkään ylikierroksilla, että Neurosonicin vaikutukset tulisivat esiin parhaiten kotikäytössä, jolloin laite olisi jatkuvasti ja joka päivä käytettävissä ja rasituksesta palautuminen muuttuisi päivittäiseksi. Tällöin autonomisen hermoston toiminta olisi paremmin hallittavissa, eikä myöskään Firstbeat-mittauksessa näkyisi stressireaktioita samalla tavoin.

Erityinen huomio kiinnittyy nukkumaanmenoaikaan, jossa ennen Neurosonic-jaksoa näkyy selkeä stressipiikki. Tämä viittaa kohonneisiin kortisoli-arvoihin ja siihen, ettei henkilö kykene rentoutumaan ennen nukahtamista kunnolla. Tilanne on Neurosonicin mukaan tulon jälkeen parantunut ja nukahtaminen on helpottunut ja yöllinen palautumisen taso huomattavasti parantunut. Vaikkei päiväaikaista palautumista näykään mittauksessa, korvaa parantunut yöllinen palautuminen tilannetta. Pidemmällä Neurosonic-jaksolla näkyisi todennäköisesti myös päiväaikaisen palautumisen edistyminen.