Viisi syytä käyttää Neurosonicia

Palaudut nopeammin

Palautuminen on niin fyysistä kuin henkistäkin ja me Neurosonicilla haluammekin nähdä palautumisen kokonaisuutena, mihin tulee keskittyä. Neurosonicin palautumista tehostava hermostollinen vaikutus perustuu muutoksiin autonomisen hermoston toiminnassa. Värähtely nopeuttaa tutkitusti palautumista, mikä näkyy esimerkiksi sykevariaation kasvuna. Ainoa keino palautua kokonaisvaltaisesti on panostaa siihen, että parasympaattinen hermosto saa aikaa aktivoitua. Se tapahtuu ainoastaan levossa. Ilman lepoa palautumista ei tapahdu, sillä palautuminen ei tarkoita ainoastaan häiritsevien ajatusten vähenemistä, vaan se tapahtuu myös solutasolla. Parasympaattinen hermosto huolehtii siitä, että keholla on käytettävissä riittävästi energiaa eri toimintojen tuottamiseen. Jos tähän ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota, seuraa sekä fysiologisia, että psyykkisiä ongelmia.

Neurosonicin vaikutus perustuu koko keholle suunnatun värähtelyn tuottamiin ilmiöihin hermostossa ja verenkierrossa. Jo kesken työpäivän otettu 10 minuutin sessio saa hermostossa aikaan tilan, joka suosii palautumismekanismien käynnistymistä.

Nukut paremmin

Meidän mielestämme uni on yksi elämän ja terveyden tärkeimmistä osa-alueista. Unen laatu vaikuttaa suoraan muistiin, oppimiskykyyn ja mielialaan ja sillä on uudistava vaikutus immunijärjestelmään sekä aineenvaihduntaan. Neurosonicin teknologia lisää palautteen mukaan suurimmalla osalla syvän unen jaksoja sekä REM-unta, ja useat alkavat nähdä enemmän unia. Noin 80% Neurosonicia käyttävistä hyötyy merkittävästi jo 1–5 kerralla ja saa apua unihäiriöihin. Asiakaspalautteen mukaan näyttäisi myös siltä, että värähtely vaikuttaa kehon sisäisen vuorokausikellon toimintaan, jolloin unen palauttavat jaksot siirtyvät enemmän alkuyöhön, jossa niiden kuuluu luonnollisesti ollakin.

Stressaat vähemmän

Me Neurosonicilla törmäämme päivittäin asiakkaisiin keiden ongelmana on pitkittynyt stressi ja siihen liittyvät unihäiriöt, palautumisen ongelmat ja näihin liittyvät psyykkiset sekä fysiologiset oireet. Jotta kehollisesta stressistä pääsisi eroon, elimistössä olevaan epätasapainoon on vaikutettava fysiologisesti. Ajattelun avulla vaikuttaminen on paljon hitaampi prosessi, mikä johtuu aivojemme rakenteista, ensisijaisesti limbisen järjestelmän ja aivokuoren sekä aivojen etulohkojen välisistä yhteyksistä. Kun keho saadaan rauhoittumaan ulkoisen stimulaation avulla, ajattelun muutos stressitekijöiden suhteen on huomattavasti helpompaa. Neurosonic lisää parasympaattista toimintaa ja tämä edesauttaa kokonaisvaltaista palautumista. Asiakaspalautteen perusteella Neurosonicin käytön aloittamisen jälkeen stressaantunut ihminen pystyy nukahtamaan helpommin ja yölliset, valvomista aiheuttavat heräämiset vähenevät tai loppuvat kokonaan.

Aktivoidut päivän haasteisiin 

Neurosonicin aktivoivilla ohjelmilla herätellään kehoa tuleviin suorituksiin nostamalla vireystilaa. Aktivoivien ohjelmien hyötyjä on voitu nähdä myös aineenvaihdunnan kiihtymisenä, vireystilan kohoamisena tai lihasten lämpenemisenä.

Löydät oman tapasi rentoutua 

Neurosonicin rentoutusmenetelmä ohjaa mekaanisesti meditaation kaltaiseen tilaan. Värähtelyllä vaikutetaan suoraan autonomiseen hermostoon, jolloin mielen ei tarvitse työskennellä rentoutuakseen. Neurosonic on erinomainen matalan kynnyksen tapa tehdä rentoutuminen, palautuminen ja rauhoittuminen osaksi jokaista päivää niin kotona, toimistolla kuin kuntosalillakin.