Jokainen meistä on oman elämänsä kilpaurheilija

Jokainen meistä on oman elämänsä kilpaurheilija

Teksti on alun perin tuotettu Sport & Business Seminar -tapahtumaan Neurosonicin kehitysjohtajan Marco Kärkkäisen toimesta vuonna 2019.

Elämme ihmiskunnan kannalta ehkäpä parasta vaurauden ja hyvinvoinnin aikakautta ja kuitenkin henkisesti ihmiset voivat jatkuvasti huonommin. Syitä tähän voidaan löytää paljonkin, mutta yksi oleellisimmista syistä liittyy sosiaalisiin paineisiin ja suorittamiseen niin opiskelun, työn, vapaa-ajan kuin somenkin kautta. Meillä on yksinkertaisesti kaikkea liikaa verrattuna aivojen ja hermoston kapasiteettiin käsitellä ulkoapäin tulevaa informaatiota ja siitä kehittyvää negatiivista stressiä. Yksi ratkaisu saattaa piillä oikeanlaisen palautumisen tehostamisesta. Kuulosta yksinkertaiselta? Itse asiassa se on, sillä jo unen tehoa nostamalla saadaan aikaan paljon.

Ainoa keino palautua kokonaisvaltaisesti on panostaa siihen, että parasympaattinen hermosto saa aikaa aktivoitua. Se tapahtuu ainoastaan levossa. Ilman lepoa palautumista ei tapahdu, sillä palautuminen ei tarkoita ainoastaan häiritsevien ajatusten vähenemistä, vaan se tapahtuu myös solutasolla. Parasympaattinen hermosto huolehtii siitä, että keholla on käytettävissä riittävästi energiaa eri toimintojen tuottamiseen. Jos tähän ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota, seuraa sekä fysiologisia, että psyykkisiä ongelmia. Tärkeimmät ja suurimmat työterveyshuoltoa sekä yleistä terveydenhuoltoa kuormittavat tekijät liittyvät pitkittyneen stressin ja ylirasittuneisuuden aiheuttamiin oireisiin ja yleisimmät näistä liittyvät unen laatuun, kipuihin, suolisto-oireisiin sekä mielialaan ja alentuneeseen suorituskykyyn. Hermostollisesti tämä tarkoittaa liian pitkää sympaattisen hermoston yliaktivaatiotilaa, taistele tai pakene, josta ei olla palauduttu.

Päivittäisen palautumisen tulisi olla noin 30 % koko vuorokaudesta. Tämä tarkoittaa käytännössä yli 7 tuntia vuorokaudessa. Siis yli 7 tuntia niin, että palautuu koko ajan. Suomalaisen, palautumiseen erikoistuneen First Beatin keräämä data käsittää satojen tuhansien henkilöiden mittauksia. First Beatin Jaakko Kotisaaren mukaan palautumisen ongelmista kärsii noin puolet väestöstä ja vuorokauteen sisältyvä keskimääräinen palautuminen on noin 25 % luokkaa. Käytännössä tuo 5 % vajaus vuorokaudessa tarkoittaa tunnin vajetta ja se heijastuu kaikkiin hyvinvoinnin osa-alueisiin; työtehoon, liikuntaan, yleiseen vireystilaan, ihmissuhteisiin, unen laatuun ja mielialaan sekä terveyden tilaan.

Harvardin ja Michiganin yliopistojen tekemässä tutkimuksessa selvitettiin 7000 osallistujan avulla unihäiriöiden aiheuttamia kustannuksia. Tutkimuksen mukaan keskiverto, unettomuudesta kärsivä yhdysvaltalainen työläinen aiheuttaa työnantajalleen vuodessa yli 11 päivän menetetyn työpanoksen ja 2000-3000 dollarin arvoisen tuotannon laskun. Kokonaisuutena tuotannonmenetys maksaa Yhdysvaltain taloudelle jopa noin 63 miljardia dollaria vuodessa. Tutkimus paljasti, että noin 25 % työikäisestä väestöstä kärsii pitkäkestoisesta unihäiriöstä ja sama arvio on esitetty myös Suomen osalta. Nopeasti arvioituna unettomuuden kokonaiskustannukset Suomessa ovat myös miljardiluokkaa vuositasolla.

Unen laadun ja sen palauttamattomuuden ongelma on laaja ja pitkittyessään unihäiriö johtaa uupumukseen, jolla on sekä yksilötasolla, että kansantaloudellisesti negatiivisia vaikutuksia. Uupumuksen hoito kestää pitkään ja kustannukset ovat suuria. Tämän vuoksi meistä jokaisen tulisi kiinnittää huomio riittävän laadukkaaseen palautumiseen.

Neurosonic on kehittänyt unen laadun, sen palauttavuuden sekä päiväaikaisen palautumisen tehostamiseen tarkoitetun menetelmän. Vaikutus perustuu koko keholle suunnatun värähtelyn tuottamiin ilmiöihin hermostossa ja verenkierrossa. Jo kesken työpäivän otettu 10 minuutin sessio saa hermostossa aikaan tilan, joka suosii palautumismekanismien käynnistymistä. Laitteet ovat helppokäyttöisiä ja tutkimusten sekä asiakaskokemusten mukaan menetelmällä on laaja-alaisia vaikutuksia jaksamisen, erilaisten kipujen, palautumisen ja unen laadun kannalta.

Kuva 1. Oura-hyvinvointisormuksella mitattu Neurosonic-laitteen vaikutus palautumiseen. Tärkeimmät fyysispsyykkistä palautumista kuvaavat tekijät ovat HRV, eli sykevariaatio sekä unen teho. Neurosonic-laitetta on alettu käyttää maaliskuussa ja kuvista nähdään, kuinka säännöllinen laitteen käyttö edistää palautumista sekä parantuneen HRV:n, laskeneen leposykkeen, että unen laadun tehostumisen kautta. Yleinen ilmiö on, että nukuttu aika lyhenee unen tehon kasvaessa. Myös päiväaikainen vireystila paranee tätä kautta.